ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์

งานโครงสร้าง 
แล้วเสร็จ

งานติดตั้งระบบ
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 25
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
ชั้น 25
สถาปัตยกรรม
ดำเนินการถึงชั้น 25

อัพเดทล่าสุด :
10 ตุลาคม 2558
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720