ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร

งานเข็มเจาะ 100.00 %

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 98.88 %

งานพื้น Post-Tension 100.00 %

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 99.81%

งานระบบระบายอากาศ 100 %

งานระบบสุขาภิบาล 99.27 %

งานลิฟท์ 100 %

อัพเดทล่าสุด :
31 ธันวาคม 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720