ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39

1. งานเข็มเจาะ  100 %
2. งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม  15.82 %
3.งานพื้น Post -TensionTension  42.58 %
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - 
5. งานระสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  14.24%
6. งานระบบระบายอากาศ  9.53%
7. งานระบบปรับอากาศ -
 

อัพเดทล่าสุด :
25 กุมภาพันธ์ 2562
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720