ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39

1. งานเข็มเจาะ  100 %
2. งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม  13.14 %
3.งานพื้น Post -TensionTension  22.35 %
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร - 
5. งานระสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  9.62 %
6. งานระบบระบายอากาศ  6.00 %
7. งานระบบปรับอากาศ -
 

อัพเดทล่าสุด :
25 มกราคม 2562
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720