ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์

1. งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 99.50%
2. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 99.25%
3. งานระบบสุขาภิบาลและระบายอากาศ 99.50%
4. งานติดตั้งระบบปรับอากาศ  98.11%
5. งานประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม กระจก  99.00%
6. งานลิฟท์ 100%

อัพเดทล่าสุด :
28 กุมภาพันธ์ 2562
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720