ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์

1. งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 99.34%
2. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 97.51%
3. งานระบบสุขาภิบาลและระบายอากาศ 99.22%
4. งานติดตั้งระบบปรับอากาศ  98.11%
5. งานประตูหน้าต่าง อลูมิเนียม กระจก  97.02%
6. งานลิฟท์ 100%

อัพเดทล่าสุด :
25 มกราคม 2562
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720