ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เอลีท พญาไท

โครงสร้าง                  แล้วเสร็จ 100%

สถาปัตย์                    แล้วเสร็จ 100%

ระบบไฟฟ้า                 แล้วเสร็จ 100% ภายนอกคงเหลือไฟฟ้าจริง

ระบบสุขาภิบาล            แล้วเสร็จ 100%

งานระบบปรับอากาศ     แล้วเสร็จ 100%

งานลิฟต์                    ติดตั้งประตูและราง ถึงชั้น 31

อัพเดทล่าสุด :
24 กรกฎาคม 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720