ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

1. งานเข็มเจาะ 100.00%

2. โครงสร้าง และสถาปัตกรรม 56.43%

3. งานพื้น Post – Tension100%

4. งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 41.29%

5. งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 52.97%

6. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ -

อัพเดทล่าสุด :
25 สิงหาคม 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720