ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

1. งานเข็มเจาะ 100.00%

2. โครงสร้าง และสถาปัตกรรม 83.28%

3. งานพื้น Post – Tension 100%

4. งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 85.90%

5. งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 85.47%

6. งานกระจกอลูมิเนียม 100%

7. งานระบบลิฟท์ 40.03 %

8. งานระบบปรับอากาศ 42.76%

อัพเดทล่าสุด :
25 มกราคม 2562
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720