ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

1. งานเข็มเจาะ 100.00%

2. โครงสร้าง และสถาปัตกรรม 86.35%

3. งานพื้น Post – Tension 100%

4. งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 88.34%

5. งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 88.55%

6. งานกระจกอลูมิเนียม 100%

7. งานระบบลิฟท์ 40.03 %

8. งานระบบปรับอากาศ 55.75%

อัพเดทล่าสุด :
25 กุมภาพันธ์ 2562
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720