ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์

งานโครงสร้าง 
ZONE 1 ชั้น 34  ZONE 2 ชั้น 34

งานติดตั้งระบบ
งานระบบไฟฟ้า
ZONE 1 ชั้น 34  ZONE 2 ชั้น 34

งานระบบสุขาภิบาล
ZONE 1 ชั้น34   ZONE 2 ชั้น 34

สถาปัตยกรรม 
ZONE 1 ชั้น 33  ZONE 2 ชั้น 34

อัพเดทล่าสุด :
25 ธันวาคม 2558
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720