ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

งานเข็มเจาะ 162 ต้น 100.00 %

งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 100 %

งานพื้น Post-Tension 100.00 %

งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 100 %

งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 100 %

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  100 %

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 100 %

งานลิฟต์ 100 %

งานกระจกและอลูมิเนียม 100 %

อัพเดทล่าสุด :
25 กรกฎาคม 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720