ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ @ สถานีแคราย

งานเสาเข็มเจาะ ( 73 ต้น) 100% (73ต้น)

โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 100%

งานพื้น Post-Tension 100%

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 100%

งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 100%

งานระบบระบายอากาศ       100%

งานระบบปรับอากาศ 100%

งานกระจกอลูมิเนียม 100%

งานลิฟต์ 100%

อัพเดทล่าสุด :
31 ธันวาคม 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720