ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย มาเรย์ พัทยา

โครงสร้าง              

พักอาศัย ROOF

จอดรถ Roof        

สโมสร FL. 3

สถาปัตย์

พักอาศัย ROOF

จอดรถ Roof        

สโมสร FL. 3

ระบบไฟฟ้า           

พักอาศัย ROOF

จอดรถ Roof        

สโมสร FL. 3

ระบบสุขาภิบาล

พักอาศัย ROOF

จอดรถ Roof        

สโมสร FL. 3

อัพเดทล่าสุด :
25 มกราคม 2560
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720