ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชโยธิน-พหลโยธิน 32

งานโครงสร้าง
 อาคารสโมสร
:  
ดำเนินการแล้วเสร็จ
งานภายนอก   :  ดำเนินการแล้วเสร็จ

งานติดตั้งระบบ
งานระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย อาคาร 1,2  (ดำเนินการแล้วเสร็จ)


สถาปัตยกรรม
อาคาร 1งานเก็บงาน QC.2 ชั้น 8, งานติดตตั้งเฟอร์นิเจอร์ชั้น 8, Wall Paper ชั้น 8

อาคาร 2 : งานเก็บงาน QC.2 ชั้น 8, งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ชั้น 8, Wall Paper ชั้น 5

อัพเดทล่าสุด :
25 พฤศจิกายน 2558
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720