ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8

1. งานเสาเข็มเจาะ 100 % ( 151 ต้น)

 2. งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม            96.81%

 3. งานพื้น Post-Tension     100%

 4. งานกระจกอลูมิเนียม        100%

 5. งานไฟฟ้าและงานระบบสื่อสาร        90.54%

 6. งานสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย  83.07%

 7. งานระบบระบายอากาศ   71.36%

 8. งานระบบปรับอากาศ       -

 9. งานลิฟท์           89.87%

อัพเดทล่าสุด :
10 มกราคม 2562
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720