ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

เชิญร่วมอบรมสมาธิ ชินนสาสมาธิ...สมาธิชนะใจตนเอง

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมปฏิบัติเพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ “ชินนสาสมาธิ...สมาธิชนะใจตนเอง” โดย ทีมพระอาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 245 วัดสุทธิวราราม การอบรมสมาธิเพื่อการชนะใจตนเองที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับมากกว่าความสุข เชิญร่วมปฏิบัติเพื่อสร้างกุศล    อันยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.45 - 16.00 น. ณ ชั้น 33 อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3  
 
“ชินนสาสมาธิ...สมาธิชนะใจตนเอง” ผู้เข้าร่วมปฏิบัติจะได้ฝึกฝนวิธีการทำสมาธิ ทั้งปฏิบัติ   เดินจงกรม นั่งสมาธิ และเรียนรู้ถึงประโยชน์ของสมาธิ / อิริยาบถ 4  สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ / วิทิสาสมาธิ และสมาธิกับการทำงาน เป็นต้น เพื่อสามารถเอาชนะใจตนเองและเพิ่มพูนความสุขที่แท้จริงให้กับตนเอง พร้อมร่วมถวายสังฆทาน
 
โดยกิจกรรมสัมมนาหัวข้อดังกล่าว เป็นอภินันทนาการความรู้สู่ประชาชน ฟรี ผู้สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วน! (จำนวนจำกัด) โทร. 1720 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalai.com
 
กำหนดการอบรม
“ชินนสาสมาธิ” (สมาธิชนะใจตนเอง)
โดย ทีมพระอาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 245 วัดสุทธิวราราม
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 - 16.00 น.
ณ ห้อง Convention ชั้น 33  อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3

08.45 - 09.30 น. ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ Supalai ชั้น L
09.30 - 10.00 น. - บูชาพระรัตนตรัย กล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ 
- วัตถุประสงค์การจัดอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ
- ชมวีดีทัศน์ ประวัติพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์
 
10.00 - 10.30 น. - จุดประสงค์การทำสมาธิ / อิริยาบถ 4
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.15 น. ปฏิบัติเดินจงกรม 15 นาที / นั่งสมาธิ 15 นาที
11.15 - 11.30 น. ถวายสังฆทาน
11.30 - 12.00 น. การบริกรรม / ประโยชน์ของสมาธิ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 - 13.30 น. สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ / วิทิสาสมาธิ
13.30 - 14.00 น. ปฏิบัติเดินจงกรม 15 นาที / นั่งสมาธิ 15 นาที
14.00 - 14.30 น. สมาธิกับการงาน
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.15 น. ชมวีดีทัศน์ และแนะนำหลักสูตรครูสมาธิ
15.15 - 16.00 น. แนะนำสาขา 254 วัดสุทธิวราราม / กราบลาพระรัตนตรัย
16.00 น. ปิดการอบรม
 
หมายเหตุ   
** บริการอาหารว่าง จำนวน 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น.
** กรุณาแต่งกายให้สุภาพ เหมาะสมแก่การทำกิจกรรม
** ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะต้องร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ ตั้งแต่ภาคเช้า เวลา 8.45 น.
** ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์ถวายสังฆทาน กรุณาจัดเตรียมเนื่องจากจะมีพิธีการถวายเครื่องสังฆทาน     
 

 

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720