ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร รวมใจต้านภัย COVID-19

กิจกรรมดีๆของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร


คณะที่ปรึกษา,คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เห็นถึงความสำคัญในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่รักษาและป้องกันผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงร่วมกันบริจาคมอบ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure lsolation Room) และห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure lsolation Chamber) ผลิตโดยนวัตกรรมของ SCG และ ชุด Personal Protective Equipment (PPE) ยี่ห้อ DUPONT TYVEK 400 อุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ทั้งหมด 3 โรงพยาบาล ดังนี้ 


1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
2. โรงพยาบาลสัตหีบ จ.ชลบุรี 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
3. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720