ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภาลัยคว้ารางวัล Drive Award 2018 สาขา Marketing

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร รับรางวัล Drive Award 2018 สาขา Marketing จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีแนวทางการบริหารการตลาดโดดเด่น ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ตราสินค้า การเติบโตของยอดขาย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างความต่อเนื่องและความแปลกใหม่ของแคมเปญทางการตลาด การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ และการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานทางการเงินที่ดี มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720