ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภาลัย ไม่ทิ้งกัน ร่วมแบ่งปัน ร่วมใจ สู้ภัยโควิด - 19

            บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายขาย และฝ่ายก่อสร้าง โครงการภูมิภาค 1 ได้จัดทำ ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง แจกจ่ายให้แก่ ประชาชนชาวพัทยาที่ประสบวิกฤติ โควิด - 19  โดยมีการประสานงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพัทยาให้เข้ามาดูแลอย่างถูกต้อง  และมีการจัดระเบียบเข้าแถว โดยยึดหลัก Social distancing พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจนจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากทั้งพนักงานฝ่ายขาย และพนักงานฝ่ายก่อสร้าง โครงการภูมิภาค 1  ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งดีๆ  ณ โครงการศุภาลัย มาเรย์ พัทยา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563  ที่ผ่านมา

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720