ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ภาวนากับศุภาลัย "สายใยรัก ครอบครัว"


ขอมอบความสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ ครอบครัวศุภาลัย ด้วยหลักสูตร ภาวนากับศุภาลัย "สายใยรัก ครอบครัว"

ดำเนินการฝึกอบรมโดย
แพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ และคณะ

วันที่ 6 - 8 ต.ค. 60
ณ ร.ร. ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720