ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมภาวนากับศุภาลัย สายใยรักครอบครัว ครั้งที่ 30

กิจกรรมภาวนากับศุภาลัย สายใยรักครอบครัว ครั้งที่ 30
ดำเนินการฝึกอบรมโดย
แพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ และคณะ

วันที่ 4-6 พ.ค. 2562
ณ ร.ร. ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720