ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมภาวนากับศุภาลัย "สายใยรัก ครอบครัว" ครั้งที่ 28

สถานที่ : ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

ขอมอบความสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ ครอบครัวศุภาลัย ด้วยหลักสูตร ภาวนากับศุภาลัย "สายใยรัก ครอบครัว"

ดำเนินการฝึกอบรมโดย
แพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ และคณะ

วันที่ 27-29 เมษายน 2561
ณ ร.ร. ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720