ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ไม่มีการเซ็น MOU และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัท BIZ TO RICH ทั้งสิ้น

ประกาศ

 

สืบเนื่องจากช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มลูกค้าจำนวนหนึ่งแจ้งว่ามาจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท BIZ TO RICH  ได้เข้ามาชมโครงการต่างๆ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึงส่วนภูมิภาคในหลายจังหวัด พร้อมขอข้อมูลโครงการรวมทั้งใบเสนอราคา เพื่อนำไปเสนอกับทางบริษัท BIZ TO RICH ที่กลุ่มลูกค้าเหล่านั้นเป็นสมาชิกอยู่ โดยแจ้งว่าบริษัท BIZ TO RICH จะซื้อให้เป็นโบนัสสำหรับพนักงานหรือกลุ่มสมาชิก โดยได้กล่าวอ้างอีกว่าบริษัท BIZ TO RICH ได้เซ็น MOU กับ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บางท่าน เป็นกรรมการของ บริษัท BIZ TO RICH อีกด้วย
 

ดังนั้น บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทในเครือ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมทั้งกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทในเครือ ไม่มีการเซ็น MOU และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัท BIZ TO RICH ทั้งสิ้น

 

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

   

         ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
 

         บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

 

 

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720