ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

"งดการมอบของขวัญมีค่า" แก่บุคลากรของบริษัทฯ ศุภาลัย เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นองค์กรแห่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี


 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ขอความร่วมมือ
"งดการมอบของขวัญมีค่า"
แก่บุคลากรของบริษัทฯ
เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายของท่าน
และเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นองค์กรแห่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ขอน้อมรับ
ความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน

  • ปฏิทินกิจกรรม
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720