เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส  บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมรายการบริจาคเพื่อการกุศล  โดยมีการสอบทาน  การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  รวมถึง การรายงานผล  และการติดตามผลการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อให้แน่ใจว่า เงินบริจาคที่บริษัทฯ จ่ายไป มีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินบริจาค
โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 / 2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720