เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

พนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ทุกคน ไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา หากพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้งไปยังกรรมการอิสระตาม E-mail :  anti-corruption@supalai.com

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720