News

News

News

คณะผู้บริหารศุภาลัยต้อนรับผู้บริหารจาก Alpha Group ประเทศกัมพูชา

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ ดร.ประศาสน์  ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ Mr. Ly Kun Thai, Chairman of Alpha Group ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศกัมพูชา เข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้

  • Activities Calendar
View all projects
Tel.1720