ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร

งานเข็มเจาะ 100.00 %

งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 90.87 %

งานพื้น Post-Tension 100.00 %

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 87.87 %

งานระบบระบายอากาศ 91.05 %

งานระบบสุขาภิบาล 88.58 %

งานลิฟท์ 90.00 %

อัพเดทล่าสุด :
25 กุมภาพันธ์ 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720