ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์

งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 61.58%

งานพื้น POST-TENSION 100.00%

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 36.58%

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 65.20%

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 55.93%

อัพเดทล่าสุด :
28 กุมภาพันธ์ 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720