ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เอลีท พญาไท

โครงสร้าง               โครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ99.89%

สถาปัตย์ งานฉาบผนังแล้วเสร็จถึงชั้น31

ระบบไฟฟ้า            ร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จถึงชั้น25

ระบบสุขาภิบาล     ท่อน้ำดีในผนังแล้วเสร็จถึงชั้น30

งานระบบปรับอากาศ            ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วถึงชั้น 18

งานลิฟต์ ติดตั้งประตูและราง ถึงชั้น 31

อัพเดทล่าสุด :
25 มกราคม 2560
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720