ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เอลีท พญาไท

โครงสร้าง                  โครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ 99.89%

สถาปัตย์                    งานฉาบผนังแล้วเสร็จถึง ชั้น 31

ระบบไฟฟ้า                 ร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จถึง ชั้น 27

ระบบสุขาภิบาล            ท่อน้ำดีในผนัง แล้วเสร็จถึง ชั้น 30

งานระบบปรับอากาศ     ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วถึงชั้น 28

งานลิฟต์                    ติดตั้งประตูและราง ถึง ชั้น 31

อัพเดทล่าสุด :
25 กรกฎาคม 2560
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720