ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย เวอเรนด้า พระราม 9

1. งานเข็มเจาะ 100.00%

2. โครงสร้าง และสถาปัตกรรม 48.85%

3. งานพื้น Post – Tension 98.07%

4. งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 33.66%

5. งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 43.87%

6. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ -

อัพเดทล่าสุด :
25 กรกฎาคม 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720