ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

งานเข็มเจาะ 162 ต้น 100.00 %

งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 62.36 %

งานพื้น Post-Tension 95.38 %

งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 41.63 %

งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 56.67 %

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 53.40 %

งานกระจก และอลูมิเนียม 61.64 %

งานลิฟต์ 10%

อัพเดทล่าสุด :
25 พฤศจิกายน 2560
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720