ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

งานเข็มเจาะ 162 ต้น 100.00 %

งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 82.03 %

งานพื้น Post-Tension 100 %

งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 70.36 %

งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 82.64 %

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 75.87 %

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 36.26%

งานกระจก และอลูมิเนียม 91.58 %

งานลิฟต์ 17.50%

อัพเดทล่าสุด :
25 กุมภาพันธ์ 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720