ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

งานเข็มเจาะ 162 ต้น 100.00 %

งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 96.26 %

งานพื้น Post-Tension 100.00 %

งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 90.99 % 95.79 %

งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 97.15 %

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  97.29 %

งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 75.99 %

งานลิฟต์ 90.00 %

งานกระจกและอลูมิเนียม 100 %

อัพเดทล่าสุด :
25 กุมภาพันธ์ 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720