ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

งานเข็มเจาะ 162 ต้น 100.00 %

งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 50.77 %

งานพื้น Post-Tension 85.46 %

งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 20.49 %

งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 36.88 %

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 39.92 %

งานกระจก และอลูมิเนียม 29.78 %

อัพเดทล่าสุด :
25 กันยายน 2560
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720