ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

งานเข็มเจาะ 162 ต้น 100.00 %

งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 35.61 %

งานพื้น Post-Tension 46.00 %

งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 10.64 %

งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 22.45 %

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 23.53 %

อัพเดทล่าสุด :
15 กรกฎาคม 2560
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720