ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู

งานเข็มเจาะ 162 ต้น 100.00 %

งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 22.87 %

งานพื้น Post-Tension 48.56 %

งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 5.86 %

งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 11.92 %

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 12.53 %

อัพเดทล่าสุด :
25 พฤษภาคม 2560
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720