ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ @ สถานีแคราย

งานเสาเข็มเจาะ ( 73 ต้น) 100 %

โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 70.57%

งานพื้น Post-Tension 100 %

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 60.66 %

งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  78.33%

งานระบบระบายอากาศ 71.84 %

งานกระจกอลูมิเนียม 64.07%

งานลิฟต์ 10 %

อัพเดทล่าสุด :
20 พฤศจิกายน 2560
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720