ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ลอฟท์ @ สถานีแคราย

งานเสาเข็มเจาะ ( 73 ต้น) 100 %

โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 54.71 %

งานพื้น Post-Tension 90.60 %

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 30.42 %

งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  48.13 %

งานระบบระบายอากาศ 52.13 %

งานลิฟต์ 10 %

อัพเดทล่าสุด :
20 กันยายน 2560
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720