ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8

งานเข็มเจาะ 151 ต้น 100 %

งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 55.92%

งานพื้น Post-Tension 100%

งานไฟฟ้าและงานระบบสื่อสาร 25.05%

งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 25.42%

งานระบบระบายอากาศ 14.72%

งานลิฟท์ 10%

อัพเดทล่าสุด :
10 สิงหาคม 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720