ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8

งานเข็มเจาะ 151 ต้น 100 %

งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 28.71%

งานพื้น Post-Tension 49.48%

งานไฟฟ้าและงานระบบสื่อสาร 6.75%

งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 4.71%

งานลิฟท์ 9.99%

อัพเดทล่าสุด :
10 กุมภาพันธ์ 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720