ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท พระราม 8

งานเข็มเจาะ 151 ต้น 100 %

งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม 14.52%

งานไฟฟ้าและงานระบบสื่อสาร 0.94%

งานสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 1.30%

งานลิฟท์ 9.99%

อัพเดทล่าสุด :
10 กุมภาพันธ์ 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720