ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี

งานเสาเข็มเจาะ (95 ต้น)     100.00%

งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม               87.30%

งานพื้น Post-Tension        100.00%

งานกระจกอลูมิเนียม            100.00%

งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร  89.87%

งานสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย      86.85%

งานลิฟต์ 90.00%

อัพเดทล่าสุด :
25 กุมภาพันธ์ 2561
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720