ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน-พหลโยธิน 34

งานโครงสร้าง
อาคาร A ดำเนินการถึงชั้น R

อาคาร B ดำเนินการถึงชั้น R
อาคาร C ดำเนินการถึงชั้น R
อาคาร D ดำเนินการถึงชั้น R

อาคาร G ดำเนินการถึงชั้น R

งานระบบ
อาคาร A ดำเนินการถึงชั้น R

อาคาร B ดำเนินการถึงชั้น R
อาคาร C ดำเนินการถึงชั้น R
อาคาร D ดำเนินการถึงชั้น R

อาคาร G ดำเนินการถึงชั้น R

สถาปัตยกรรม
อาคาร A ดำเนินการถึงชั้น R

อาคาร B ดำเนินการถึงชั้น R
อาคาร C ดำเนินการถึงชั้น R
อาคาร D ดำเนินการถึงชั้น R

อาคาร G ดำเนินการถึงชั้น R

 

อัพเดทล่าสุด :
25 พฤษภาคม 2559
แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720