ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

“ศูนย์วิจัยศุภาลัย” เริ่มเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยสู่สาธารณชน

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้เป็นต้นไป ศูนย์วิจัยศุภาลัย มีนโยบายจะเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ในเชิงความรู้ทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ศูนย์วิจัยศุภาลัย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมสู่คุณภาพสินค้า และบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการวิจัยเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภายในองค์กร โดยทีมงานวิจัยที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์นำทีมโดย ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม ซึ่งมีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกูรูด้านเศรษฐศาสตร์ และมากด้วยประสบการณ์การบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทีมวิจัยที่หลากหลายมิติองค์ความรู้ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถาปนิก Interior Design ฯลฯ ซึ่งได้ร่วมกันเจาะลึกงานวิจัยที่สำคัญ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาโครงการคุณภาพของศุภาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีโครงการเลือกสรรงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และวงการธุรกิจ นำมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสร้างสรรค์สังคมทางด้านการให้ความรู้สู่สาธารณชน เพื่ออาจเกิดการต่อยอดทางความคิดในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในระดับมหภาคต่อไป

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720