ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภาลัย ร่วมส่งธารน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาว จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายงานโครงการภูมิภาค 3 ร่วมส่งธารน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาว จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสบอุทกภัย   มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการจัดหาข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ โดยมี ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720