ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภาลัย จัดงาน “MD พบพนักงาน” สื่อสาร สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ รวมพลังสู่เป้าหมาย

บมจ.ศุภาลัย โดย นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)    จัดงาน MD พบพนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญขององค์กรที่ผู้บริหาร และพนักงานได้พบปะพูดคุย เข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน รวมทั้งสร้างสรรค์ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์  ถ.พระราม 3

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720