ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ภาวนากับศุภาลัย "สายใยรัก ครอบครัว" ครั้งที่ 26

ขอมอบความสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ ครอบครัวศุภาลัย ด้วยหลักสูตร ภาวนากับศุภาลัย "สายใยรัก ครอบครัว"

ดำเนินการฝึกอบรมโดย
แพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ และคณะ

เมื่อวันที่ 21 - 23 เม.ย. 60
ณ ร.ร. ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี


 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720