ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมภาวนากับศุภาลัย สายใยรักครอบครัว ครั้งที่ 24

สถานที่ : ร.ร.ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

ภาพ กิจกรรมเจริญภาวนากับศุภาลัย ครั้งที่ 24 ดำเนินการฝึกอบรมโดย แพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ และคณะ
วันที่ 29 เม.ย.- 1 พ.ค. 59 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720