ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารศุภาลัยต้อนรับผู้บริหารจาก Peet Limited

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัยจำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท Peet Limited ได้แก่ Mr.Brendan Gore, Chief Executive Officer และ Mr.Peter Dumas, Chief Investment Officer ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนระดับต้นของประเทศออสเตรเลียและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของศุภาลัย เข้ามาพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ณ  อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720