รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่
เจ้าหน้าที่ธุรการ (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 10 อัตรา อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 21 ม.ค. 2560
เจ้าหน้าที่นิติกรรมที่ดิน Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 2 อัตรา อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 21 ม.ค. 2560
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 2 อัตรา อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 21 ม.ค. 2560
โฟร์แมนเกษตรประจำโครงการ /เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ(จ.อุบลราชธานี/นครราชสีมา) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 10 อัตรา อุบลราชธานี/นครราชสีมา 21 ม.ค. 2560
โฟร์แมนเกษตรประจำโครงการ/เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ (โครงการ จ.ภูเก็ต) (จ.อุบลราชธานี/นครราชสีมา) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 10 อัตรา จ.ภูเก็ต 21 ม.ค. 2560
โฟร์แมนเกษตรประจำโครงการ /เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ(จังหวัดระยอง) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 10 อัตรา อ. เมือง จังหวัดระยอง 21 ม.ค. 2560
โฟร์แมนเกษตรประจำโครงการ/เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ (กรุงเทพ - ปริมณฑล) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 10 อัตรา กทม-ปริมณฑล 21 ม.ค. 2560
โฟร์แมนเกษตรประจำโครงการ /เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ(ศรีนครินทร์-สมุทรปราการ) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 10 อัตรา ศรีนครินทร์-สมุทรปราการ 21 ม.ค. 2560
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการชุมชน(ประจำสำนักงานใหญ่)(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 อัตรา สำนักงานใหญ่ พระราม 3 3 ส.ค. 2559
เจ้าหน้าที่บริการชุมชน/นิติบุคคลหมู่บ้าน( ประจำพระราม 3)(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 3 สำนักงานใหญ่ พระราม 3 10 ก.พ. 2559
โฟร์แมนเกษตรประจำโครงการ /เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ(รังสิต-ปทุมธานี) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 3 รังสิต - ปทุมธานี 10 ก.พ. 2559
เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 7 ต.ค. 2559
พนักงานรายวัน (ประจำพระราม 3 )(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 20 อัตรา ประจำสำนักงานใหญ่ (พระราม3) 13 ส.ค. 2559
เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ISO 9001)(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 10 ก.พ. 2559
เจ้าหน้าที่ธุรการกฏหมาย(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 2 อัตรา อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 21 ม.ค. 2560
เจ้าหน้าที่ประสานงานก่อสร้าง(ประจำสำนักงานใหญ่) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 10 อัตรา สำนักงานใหญ่ พระราม 3 10 ก.พ. 2559
เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 2 สำนักงานใหญ่ พระราม 3 10 ก.พ. 2559
ผช.ผจก.ฝ่ายบริการชุมชน/ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการชุมชน(นิติบุคคลหมูบ้าน) ประจำสำนักงานใหญ่พระราม 3 (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 สำนักงานใหญ่ พระราม 3 10 ก.พ. 2559
วิศวกรสำนักงาน (งานระบบ) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 สำนักงานใหญ่ พระราม 3 7 ต.ค. 2559
Internal Audit(สายงานวิศวกรรมโยธา)(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 อัตรา สำนักงานใหญ่ พระราม 3 9 ก.ย. 2559
ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 นนทบุรี 7 ต.ค. 2559
วิศวกรสนาม-โยธา(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) หลายอัตรา กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ชลบุรี/ระยอง/อุบลราชธานี/อุดรธานี/เชียงราย 7 ต.ค. 2559
สถาปนิกโครงการ (อาคารสูง)(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 2 สำนักงานใหญ่ พระราม 3 13 ส.ค. 2559
ภูมิสถาปนิก(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 2 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 10 ก.พ. 2559
Interior Designer / มัณฑนากร(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) หลายอัตรา สำนักงานใหญ่ พระราม 3 10 ก.พ. 2559
พนักงานขาย (ภูเก็ต/เชียงใหม่) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 7 ต.ค. 2559
พนักงานขาย (คอนโดประจำกรุงเทพและปริมณฑล)(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 7 7 ต.ค. 2559
พนักงานขาย (ลาดกระบัง/เทพารักษ์/รังสิตคลอง 2/นนทบุรี/พระราม5) (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 6 7 ต.ค. 2559
Corporate Governance Officer(Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 อัตรา อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 21 ม.ค. 2560
Secretary Executive (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 อัตรา สำนักงานใหญ่ พระราม 3 9 ก.ย. 2559
Microsoft .Net Programmer . (Supalai Walk in interview 25 March 2017 @ Supalai Grand Tower Rama 3 ) 1 อัตรา สำนักงานใหญ่ พระราม 3 13 ก.พ. 2560
 • ปฏิทินกิจกรรมรับสมัครงาน

นโยบายบริษัท

     บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารสำนักงาน โรงแรมและรีสอร์ท ภายใต้แนวความคิด การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ด้วยนโยบาย "ศุภาลัย ใส่ใจ สร้างสรรค์ สังคมไทย" ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผลการดำเนินงานดีต่อเนื่องทุกปี บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และความก้าวหน้าใน สายอาชีพ โดยการใช้เครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเสริมสร้างสุขภาพอันดีให้แก่พนักงาน (Physical Well-being) เช่น การตรวจร่างกายประจำปี, การสร้างห้องพยาบาลและสถานที่ออกกำลังกาย, การแข่งขันกีฬา ตลอดจนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอันดี (Mental Well-being) รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี อาทิเช่น

 • ส่วนลดการซื้อบ้านศุภาลัย
 • ค่ารักษาพยาบาล/ทันตกรรม
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • เงินช่วยเหลือพนักงานอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษาบุตร,สวัสดิการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัย
 • Sport Club สำหรับพนักงาน
 • เงินของขวัญวันแต่งงาน,สวัสดิการรับขวัญกรณีคลอดบุตร เป็นต้น
 • รางวัลสำหรับพนักงานตามอายุงาน
 • ฯลฯ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการมากว่า 25 ปี กำลังขยายโครงการ ต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ "ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ" โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดการเดินทาง

 • ขึ้นทางด่วน มาทางดาวคะนอง โดยลงที่ด่านพระราม 3 (ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่) จากนั้นวิ่งตรงเข้าสู่ ถ.พระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 1 จุด เมื่อผ่านสามแยกไฟแดง ให้วิ่งตรงไป และ กลับรถ อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

 • มา จากแยกอโศก-สุขุมวิท สามารถวิ่งตรงผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข้ามสะพานคลองเตยเข้าสู่ถนนพระราม 3 ขึ้นสะพานข้ามแยก 2 จุด เมื่อลงสะพานจะผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ตรงไปกลับรถอาคารอยู่ซ้ายมือ

 • มาจากแยกท่าพระ สามารถวิ่งตรงข้ามสะพานกรุงเทพ มุ่งสู่ถนนพระราม 3 ผ่านขึ้นสะพานข้ามแยกตลอดสาย ให้สังเกตหากเห็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ (ฝั่งขวามือ) ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อ ให้วิ่งถนนปกติอาคารอยู่ซ้ายมือ

 • มาจากถนนสีลม-สาทร ให้วิ่งเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ มาบรรจบกับถนนพระราม 3 เลี้ยวขวา ผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ตรงไปกลับรถ

 • มาจากถนนสุขสวัสดิ์ หรือ เส้นสมุทรปราการ สามารถใช้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมลงถนนพระราม 3 อาคารอยู่ขวามือ

 • สายรถเมล์ที่ผ่าน 89,205,BRT (ลงสถานีวัดด่าน)
 • รถตู้โดยสารสาธารณะจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,สี่แยกบางนา

http://ess2.supalai.com/application2/Recruit/Applications/App-HomeLogin.aspx

 

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720