เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 

ปรัชญาการบริหาร

          เพื่อสังคมคุณภาพของชาวศุภาลัย ศุภาลัยจึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน
S ( SUPERIORITY )     : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี 
P ( PROFITABILITY )  : เน้นกำไรสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา / ร้านค้า และสังคม
L  ( LONGEVITY )        : ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความมั่นคง

แสดงลิงค์ทุกโครงการ
โทร.1720