News

News

News

ศุภาลัย สร้างความสุข เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ชวนคนงานก่อสร้างเนรมิตสวนครัวเกษตรอินทรีย์

“สวนครัวเกษตรอินทรีย์” แหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย เสริมสุขภาพอนามัย ประหยัดค่าใช้จ่าย  ในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นสถานที่หย่อนใจ สร้างสุขภาวะทางอารมณ์ สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้พื้นที่ชุมชน ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานที่มีคุณค่ากับวิถีชีวิต 

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สร้างสรรค์โครงการคุณภาพ ทั้งบ้านและคอนโดฯ ทุกจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ   จึงเล็งเห็นความสำคัญ และใส่ใจในทุกวงจรการผลิต ซึ่งเป็นที่มาของหนึ่งในโครงการนำร่อง “Happiness Camp”     ที่ดำเนินการส่งความปรารถนาดีไปสู่เพื่อนร่วมงานในวงจรการผลิต กับการสร้างสรรค์สุขภาวะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง ให้มีความสุขมากขึ้น และยังสร้างเสริมให้เกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

โครงการ “Happiness Camp” ดำเนินการเนรมิตพื้นที่ภายในแคมป์คนงานก่อสร้างให้กลายเป็นสวนครัวเกษตรอินทรีย์กินได้อย่างสะอาดและปลอดภัย มีการจัดสอนเทคนิคการปลูกผักสวนครัวไร้สารเคมี โดยได้รับความร่วมมือจาก อ.คมสัน หุตะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกผักสวนครัว ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คนงานก่อสร้าง และทางบริษัทฯ ยังมอบวัสดุปลูก พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวหลากหลายประเภท ให้คนงานก่อสร้างได้  ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสวนครัวขนาดใหญ่ จำนวน 5 สวน สำหรับแคมป์คนงาน ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดสวนผักของแต่ละแคมป์คนงาน ในงานวันสร้างสุขของคนสร้างบ้าน  “Happiness Day” ณ โครงการศุภาลัย ไพร์ด บางนา-ลาดกระบัง โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับคนงานก่อสร้าง 

“Happiness Camp” นอกจากจะสร้างความสุข ความประทับใจแล้ว ยังเป็นการมอบองค์ความรู้เพื่อให้  แต่ละแคมป์คนงาน ได้มีแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ ประหยัด สะอาด และได้พักผ่อนหย่อนใจในการดูแลสวนร่วมกันหลังเลิกงาน สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มาจากความสุข

  • Activities Calendar
View all projects
Tel.1720