Activities

Activities

Activities

ภาวนากับศุภาลัย สายใยรัก ครอบครัว ครั้งที่ 27


ขอมอบความสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ ครอบครัวศุภาลัย ด้วยหลักสูตร ภาวนากับศุภาลัย "สายใยรัก ครอบครัว"

ดำเนินการฝึกอบรมโดย
แพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ และคณะ

วันที่ 6 - 8 ต.ค. 60
ณ ร.ร. ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี

  • Activities Calendar
View all projects
Tel.1720